ព័ត៌មានថ្ងៃនេះ អ្នក​សារព័ត៌មាន​​ម្នាក់​ប្តឹងមេ​អាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌល​គិរីពីបទ​បង្ខាំងមនុស្ស​ដោយ​ខុសច្បាប់អាជ្ញាធរមិនទាន់ចាត់វិធានការក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ដែលចូលចតក្នុងក្រុងសាកលវិទ្យាធិការ IIC ថា លោក ទ្រី ភាព ទទួលបានបណ្ឌិតកិត្តិយសដោយសារគុណសម្បត្តិជួយជាតិម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ថៃ សិរិនថន យាងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា៣ថ្ងៃសប្ដាហ៍ក្រោយចៅក្រមស៊ើបសួរថា​ជនសង្ស័យ​សម្លាប់​សង្សារកាត់កអាចប្រឈមនឹងជាប់គុកមួយជីវិតប្រធានាធិបតីអាមេរិក​រំឭកពីការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ដល់មេដឹកនាំអាស៊ានលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រាប់តំណាងរាស្រ្តរបស់លោកស្រីថាត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច៖ វិនិយោគទុនបរទេសនឹងកើនឡើងនៅភូមាបន្ទាប់ពីការផ្ទេរ​អំណាចបាតុកររាប់រយនាក់តវ៉ា​នៅអាមេរិក​ប្រឆាំងនឹង​លោក ហ៊ុន សែនចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​បំបែកសំណុំរឿង​លើជនត្រូវចោទ អ៊ឹម​ ចែម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី22 កុម្ភៈ 2018
អំពីវីអូឌី | ទំនាក់ទំនង
ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ឱកាសការងារ

Radio News Reporter

ថ្ងៃពុធ ទី7 តុលា 2015, 04:07 PM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM is seeking qualified candidates to fill various positions based in Phnom Penh as following:  Title: Radio News Reporter Scope: The reporter is responsible for producing daily news, occasional feature reports, interview and investigative reports for CCIM radio. Reports to: Bulletin News Editor Responsibilities: ▪ Attend morning and afternoon editorial meetings ▪ Gather information, materials and interviews from sources to prepare a daily news investigative article in consultation with bulletin news editors ▪ Find a story by himself/herself every day by consultation with bulletin news editors ▪ Consult with bulletin news editors on newsworthy topics or event to research, analyze and draft report ▪ Prepare written radio report with standard sound clip and submit to editors before deadline ▪ Follow VOD news operational guideline standard and Radio Manager’s directions ▪ Prepare reports as required by bulletin News Editors or Radio Manager ▪ Work as master of ceremony (MC) ▪ Undertake training and capacity building activities ▪ Other duties as required Position Criteria: -    Bachelor degree in Journalism skill or related field -    At least last 2 year’s successful working experience in the position of news reporter -    Successful experience in producing breaking news, in-depth reports, features, interviews, and investigative reports  -    Good interpersonal and written communications skills  -    Good computer literacy in MS Office programs, Khmer Unicode and Adobe Audition  -    Proficient in speaking, reading and writing in English  -    Effective use of social media networks, internet and email for research and investigation -    Wide understanding of social issues and capable of critical thinking and discussion -    Able to work overtime, on holiday or on weekend, and to travel to the provinces when required  -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance The Radio News Reporter must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information please contact Ms. Sey Sothana, HR Manager on 066 444 681 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Thursday 22nd October 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please click here to see the job descriptions. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Online News Reporter

ថ្ងៃពុធ ទី7 តុលា 2015, 04:01 PM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM is seeking qualified candidates to fill various positions based in Phnom Penh as following:  Title: Online News Reporter Scope: The online news reporter is responsible for producing daily news, investigative reports and occasional feature reports for VOD website. Reports to: Online Manager/Online News Editor Responsibilities: ▪ Attend morning and afternoon editorial meetings ▪ Gather information, materials and interviews from sources to prepare a daily news investigative article in consultation with editors ▪ Consult with editors on newsworthy topics or event to research, analyze and draft report and submit to editors before deadline ▪ Follow VOD news operational guidelines and Manager’s directions ▪ Work with supervisor to identify areas requiring development ▪ Attend internal and external training as agreed with supervisor Position Criteria: -    Bachelor degree in Journalism skill or related field -    At least last 2 year’s successful working experience in the position of news reporter -    Successful experience in producing breaking news, in-depth reports and interviews -    Proficient in reading and writing in English  -    Good computer literacy in MS Office programs, Khmer Unicode and Adobe Audition -    Effective use of social media networks, internet and email for research and investigation -    Wide understanding of social issues and capable of critical thinking and discussion -    Able to travel to the provinces when required  -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. The Online News Reporter must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information please contact Ms. Sey Sothana, HR Manager on 066 444 681 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Thursday 22nd October 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please click here to see the job descriptions. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Online Content Officer

ថ្ងៃពុធ ទី7 តុលា 2015, 03:52 PM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM is seeking qualified candidates to fill various positions based in Phnom Penh as following:  Title: Online Content Officer Scope : The Online Content officer will help VOD online Team in managing VOD Hot News website. Reports to: Online Manager/Online News Editor Responsibilities: ▪ Work with online manager and editor to ensure VOD Hot News Website (www.vodhotnews.com) ▪ Post multi-media products and advertising on website ▪ News clip transcription for the stories provided by radio reporters ▪ Design media work for VOD website and CCIM ▪ Oversee work of online content assistant (Trainee and weekend staff) ▪ Oversee VOD weekly News ▪ Work on IVR system for VOD news and other promotion on social media ▪ Other duties as required Position Criteria: -    Be a university graduate in the field of Information Technology -    Be able to type Khmer Unicode and ICT skill -    Wide understanding of social media -    Wide understanding of social issues and capable of critical thinking and discussion -    Be able to communicate in English -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. The Online Content Officer must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information please contact Ms. Sey Sothana, HR Manager on 066 444 681 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Thursday 22nd October 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please click here to see the job descriptions. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
មន្ត្រីច្បាប់

ថ្ងៃសុក្រ ទី21 សីហា 2015, 04:18 PM

[អានបន្ត]
មន្ត្រីព័ត៌មាន​ និង​តស៊ូមតិ

ថ្ងៃសុក្រ ទី21 សីហា 2015, 04:14 PM

[អានបន្ត]
M & E-Trainee

ថ្ងៃពុធ ទី19 សីហា 2015, 10:14 AM

  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and the implementation of community projects. CCIM is looking for candidates to fill in Trainee positions as below: Title: M & E-Trainee Scope: The M & E trainee will work closely with M&E coordinator and Media Director to monitor and evaluate the activities of media department. Reports to: M&E Coordinator & Media Director Manages: None Responsibilities: 1. Monitor and evaluate media activities and results. 2. Improve quality, efficiency and relevance of CCIM M&E tools and procedures. 3. Other duties as required Position Criteria: Recent graduate or studying in Social Sciences/Human Rights/Project Management or a related field. At least 1 years of successful experience in M&E  High-level communication and interpersonal skills as well as ability to report to several management lines, both horizontal and vertical.  Ability to be work as a team and able to work in a multi-cultural environment  Ability to manage staff to meet work goals and competing priorities  High level skills in MS Office and computer literacy Excellent writing and speaking skills in Khmer and English  Sound understanding of Cambodian context in terms of media independency as well as rights to freedom of expression and access to information   Sound understanding of gender and willingness to promote gender equality and women empowerment both within CCIM and through its projects A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance All trainees must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  Allowance is based on your experiences. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on these above positions please contact Ms. Sey Sothana, HR Manager via 066 444 681 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 31st August 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please click here to see the job descriptions. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Research Trainee

ថ្ងៃពុធ ទី19 សីហា 2015, 10:08 AM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and the implementation of community projects. CCIM is looking for candidates to fill in Trainee positions as below: Title: Research Trainee Scope: The Research Trainee will be responsible for gathering and recording data for the Challenges for Independent Media report through online, in-person and phone interviews with journalists. Reports to: Communications & Advocacy Officer Manages: none Responsibilities: 1. Gather qualitative and quantitative data through surveys and interviews  2. Assist with input and analysis of survey data  3. Other duties as required Position Criteria: High school diploma. Some university is preferable. Fluent in Khmer. Good written and spoken English.  Good computer skills, with ability to work in MS Office, including Word and Excel. Experience inputting data with SPSS is an advantage.   Basic understanding of survey collection methods. Highly self-motivated with strong interpersonal skills and an ability to work under own initiative or as part of a team A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance.  All trainees must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  Allowance is based on your experiences. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on these above positions please contact Ms. Sey Sothana, HR Manager via 066 444 681 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 31st August 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please click here to see the job descriptions. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Call for Proposals: VOD TV Web Designer/Developer

ថ្ងៃសុក្រ ទី7 សីហា 2015, 10:46 AM

The Cambodian Center for Independent Media (CCIM) works to promote press freedom, access to information and freedom of expression through production and dissemination of independent media and implementation of community projects. CCIM is the legal entity behind VOD, Cambodia’s only independent, local, Khmer-language news network, with a multi-media platform that spans radio, website, online TV, social media, IVR and more. CCIM is currently seeking to recruit an individual or company with expertise in web design and development to redesign and recode the VOD TV website (currently located at www.vodhotnews.com/tv, but set to be re-launched as its own site). VOD TV is Cambodia’s only local, Khmer-language video news outlet, offering streaming breaking news updates, daily news roundups, investigative documentaries, feature videos and more. The video service was first launched in 2014 and has seen a drastic increase in viewership over the last 12 months. A new design should achieve the following goals: •    Create a stand-alone site for VOD TV independent from the VOD Hot News website •    Be designed for mobile-first •    Utilize VOD’s existing database schema, if possible, or migrate the old database to a new system that maintains the functionality of the HOD Hot News Android/iOS app (available in the Google Play Store) •    Maintain steady growth of the VOD audience •    Incorporate social media interaction capabilities •    Include live video-streaming capabilities •    Include embedding capabilities for hosting third-party video content •    Reflect the professionalism of the VOD news team •    Provide attractive spaces for potential advertisers Interested candidates should submit the following documents: •    Curriculum Vitae •    Contacts of references from past clients •    At least two samples of recent work (URL links preferable) •    A proposal (maximum 3 pages) including: (1) Proposed design solutions for the VOD Hot News website, including the Khmer and English sites; (2) A summary of past experiences in maintaining existing database schemas within site redesigns; (3) An estimated project schedule including proposed date of completion; and (4 ) A fee schedule or project budget. Interested candidates should submit the required documents to jobapplications@ccimcambodia.org, by 31st August 2015, putting “VOD TV Website Consultant” in the subject line. Only shortlisted candidates will be contacted for interviews.

[អានបន្ត]
Call for Proposals: VOD Khmer-English Web Designer/Developer

ថ្ងៃសុក្រ ទី7 សីហា 2015, 10:43 AM

The Cambodian Center for Independent Media (CCIM) works to promote press freedom, access to information and freedom of expression through production and dissemination of independent media and implementation of community projects. CCIM is the legal entity behind VOD, Cambodia’s only independent, local, Khmer-language news network, with a multimedia platform that spans radio, website, online TV, social media, IVR and more. CCIM is currently seeking to recruit an individual or company with expertise in web design and development to redesign and recode the VOD Hot News website (www.vodhotnews.com). VOD Hot News is one of Cambodia’s leading Khmer-language news websites, offering real-time breaking news updates. The website has seen a drastic increase in readership over the last 12 months, and a new design should aim to achieve the following goals: •    Redesign the main site (www.vodhotnews.com) and create an English-language sister site (www.vodenglishnews.com) •    Be designed for mobile-first •    Create an Internet.org version of the Khmer-language VOD Hot New site (technical requirements for Internet.org can be found here) •    Utilize VOD’s existing database schema, if possible, or migrate the old database to a new system that maintains the functionality of the VOD Hot News Android/iOS app (available in the Google Play Store) •    Maintain steady growth of the VOD audience •    Incorporate social media interaction capabilities •    Facilitate easy and quick access to real-time breaking news •    Reflect the professionalism of the VOD news team •    Provide attractive spaces for potential advertisers [Note: VOD video content, currently located at www.vodhotnews.com/tv, will be partitioned into a separate website. Submissions under this call for proposals should not include VOD video content. The new VOD TV website is also publicizing a Call for Proposals for a site redesign. Candidates interested in reviewing the VOD TV site’s Call for Proposals should contact amanda@ccimcambodia.org]. Interested candidates should submit the following documents: •    Curriculum Vitae •    Contacts of references from past clients •    At least two samples of recent work (URL links preferable) •    A proposal (maximum 3 pages) including: (1) Proposed design solutions for the VOD Hot News website, including the Khmer, English and Internet.org sites; (2) A summary of past experiences in maintaining existing database schemas within site redesigns; (3) An estimated project schedule including proposed date of completion; and (4) A fee schedule or project budget. Interested candidates should submit the required documents to jobapplications@ccimcambodia.org, by 31 August 2015, putting “VOD Website Consultant” in the subject line. Only shortlisted candidates will be contacted for interviews.

[អានបន្ត]
Page: 2/22 <234567891011>>>

បទយកការណ៍

បទយកការណ៍ផ្សេងទៀត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតផ្សេងទៀត

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត

បទសម្ភាសន៍

បទសម្ភាសន៍ ផ្សេងទៀត
To