ព័ត៌មានថ្ងៃនេះ អ្នក​សារព័ត៌មាន​​ម្នាក់​ប្តឹងមេ​អាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌល​គិរីពីបទ​បង្ខាំងមនុស្ស​ដោយ​ខុសច្បាប់អាជ្ញាធរមិនទាន់ចាត់វិធានការក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ដែលចូលចតក្នុងក្រុងសាកលវិទ្យាធិការ IIC ថា លោក ទ្រី ភាព ទទួលបានបណ្ឌិតកិត្តិយសដោយសារគុណសម្បត្តិជួយជាតិម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ថៃ សិរិនថន យាងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា៣ថ្ងៃសប្ដាហ៍ក្រោយចៅក្រមស៊ើបសួរថា​ជនសង្ស័យ​សម្លាប់​សង្សារកាត់កអាចប្រឈមនឹងជាប់គុកមួយជីវិតប្រធានាធិបតីអាមេរិក​រំឭកពីការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ដល់មេដឹកនាំអាស៊ានលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រាប់តំណាងរាស្រ្តរបស់លោកស្រីថាត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច៖ វិនិយោគទុនបរទេសនឹងកើនឡើងនៅភូមាបន្ទាប់ពីការផ្ទេរ​អំណាចបាតុកររាប់រយនាក់តវ៉ា​នៅអាមេរិក​ប្រឆាំងនឹង​លោក ហ៊ុន សែនចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​បំបែកសំណុំរឿង​លើជនត្រូវចោទ អ៊ឹម​ ចែម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី22 កុម្ភៈ 2018
អំពីវីអូឌី | ទំនាក់ទំនង
ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ឱកាសការងារ

Photo Journalist (re-announcement)

ថ្ងៃសុក្រ ទី9 មករា 2015, 04:07 PM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM is seeking a qualified candidate to fill in a position based in Phnom Penh as below: Title: Photo Journalist Scope: The Photo Journalist is responsible for taking photos at daily events for VOD website and institution’s use. He/She is also responsible for reporting the field events to online news editor or manager. Reports to: Online Manager Responsibilities: Taking and editing photos for VOD website at all daily events Be able to provide training on photo journalism Be able to travel to province for taking photo as assigned Other duties as required Position Criteria: A bachelor’s degree in media or a related field At least three years’ professional experience in taking photos Multimedia skills with technical experience of editing photos Wider understanding of social issues in Cambodia and abroad Strong communication skill Have good interpersonal skill and be patient A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. The Photo Journalist must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD. APPLICATION PROCESS CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups. A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information please contact Mr. Sun Narin, Online Manager on 060 406 888 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 23rd January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Operator-Part time based in Phnom Penh

ថ្ងៃសុក្រ ទី9 មករា 2015, 11:42 AM

  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and the implementation of community projects.  Positoin: Operator-Part time based in Phnom Penh Scope: The Operator-Part time is responsible for the overall operation of the machine and assure that all broadcasting program are followed the schedule. Reports to: Senior Technician Manages: none Responsibilities: Ensure the quality of the daily operation of radio station Assist Provincial Coordinator in  radio production tasks Other duties as required Position Criteria: A bachelor’s degree in Information Technology or other relevant field At least three years’ experience in the technical operation of studios and stations Fluent in Khmer language  Capable of communicating in English (listening, writing, speaking, and reading) Capable of creative, critical thinking and speaking Good computer​ literacy across MS Office programs and competent at typing Khmer Unicode Be Honest Wide understanding of Information Technology Experience in using Adobe Audition or similar software Able to work on holiday or on weekend, and travel to the provinces when required A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance.  The Operator-Part time must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on these above positions please contact Mr. Duong Sokha, Radio Manager on 060 509 000 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 23rd January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Office Assistant/Secretary-based in Siem Reap

ថ្ងៃសុក្រ ទី9 មករា 2015, 11:38 AM

  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and the implementation of community projects.  Position: Office Assistant/Secretary-based in Siem Reap Scope: The Office Assistant/Secretary is responsible for producing daily news, occasional feature reports, interview and investigative reports for CCIM radio. Reports to: Provincial Coordinator Manages: none Responsibilities: Complete administration tasks for Siem Reap office Prepare financial report and money collection Assist Provincial Coordinator in  radio production tasks Other duties as required Position Criteria: Bachelor degree in business administration or finance or related field At least a one year working experience in office tasks and radio program Fluent in Khmer language and good knowledge of English Good interpersonal and written communication skills Capable of creative, critical thinking and speaking Good computer literacy across MS Office programs and competent at typing Khmer Unicode Honest and strong leadership skills Wide understanding of social issues A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance The Office Assistant/Secretary-based in Siem Reap must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD. APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on these above positions please contact Mr. Duong Sokha, Radio Manager on 060 509 000 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 23rd January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Radio Producer

ថ្ងៃសុក្រ ទី9 មករា 2015, 11:15 AM

  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and the implementation of community projects.  Position: Radio Producer Scope: The Radio Producer is responsible for producing the assigned programs, assist the production chief in other unit works, including spot production. Reports to: Production Chief Manages: none Responsibilities: Produce radio programs. Participate in the meetings as a representative of CCIM. Provide training on radio programs Assist Production Chief in monitoring staff performance and capacity building and produce report as required Other duties as required Position Criteria: A bachelor’s degree in the media sector or other relevant field At least three year experiences in producing radio programs Fluent in Khmer language  Good knowledge of English (listening, writing, speaking, and reading) Good interpersonal and written communication skills Capable of creative, critical thinking and speaking Good computer​ literacy across MS Office programs and competent at typing Khmer Unicode Honest and strong leadership skills Wide understanding of social issues in Cambodia Ability to provide training on radio program Experience in using Adobe Audition or similar software Able to work on holiday or on weekend, and travel to the provinces when required A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. The Radio Producer must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD. APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on these above positions please contact Mr. Duong Sokha, Radio Manager on 060 509 000 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 23rd January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Sales Executive

ថ្ងៃសុក្រ ទី9 មករា 2015, 11:08 AM

  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and the implementation of community projects.  Position: Sales Executive Scope: The Sales Executive is responsible for executing sales and marketing activities including sourcing and approaching prospective clients and generating repeat sales on behalf of CCIM businesses. He/she is responsible for managing and implementing daily sales activities for CCIM businesses and achieving set sales targets. Reports to: Marketing Manager Manages: none Responsibilities: 1. Meet sales targets for Sarika FM, VODhotnews.com, VOD TV and other products and services of CCIM. 2. To be a dedicated member of the team and assist in any marketing and promotions activities as required by management. 3. Other duties as required Position Criteria: Tertiary qualifications in Sales and Marketing or a related field is preferable Experience with radio and online services is preferable At least 3 years successful experience in sales and marketing Experience in market research and analysis Good negotiation and influencing skills Demonstrated ability to work on multiple tasks to meet deadlines under pressure Sound understanding of sales in the private sector Strong working knowledge of MS Office (Word, Excel, Power Point, Email, Internet) Cambodian citizen with excellent Khmer and good English oral and written skills Highly self-motivated with strong interpersonal skills and an ability to work under own initiative and as part of a team A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. Sales Executive must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on these above positions please contact Mr. Chapho Samrong Chittra, Marketing Manager on 060 700 700 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 23rd January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Fundraising Manager

ថ្ងៃសុក្រ ទី9 មករា 2015, 10:38 AM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and the implementation of community projects.  Postition: Fundraising Manager Scope: The Fundraising Manager plays a pivotal role in CCIM’s Resource Mobilization & Communications Department and is responsible for securing the majority of the organizational budget through grants and grassroots funding; maintaining positive relationships with existing and potential donors; and managing CCIM’s external communications, including advocacy campaigns. Reports to: Director of Resource Mobilization & Communications (DRMC) Manages: None Responsibilities: 1.    Manage fundraising activities in order to secure adequate funding for CCIM’s operational and project costs. 2.    Manage donor relations such as donor’s contact details, relationship histories, reporting and act as CCIM representative during meeting and events. 3.    Work with the DRMC to create and implement strategies to increase grassroots donations and self-generated income and maintain CCIM’s online donation system. 4.    Other duties as required Position Criteria: •    A bachelor’s degree in an applicable field such as social science, human rights, project management, English or communications. •    At least three years’ experience in Fundraising in a predominately English-language workplace, preferably within an NGO •    Demonstrated ability to write coherent, English-language reports tailored to donor expectations   •    Has successfully developed SMART criteria (Strategic, Measurable, Attainable, Results-focused, Time-bound) for project management cycles •    Extensive experience developing funding proposals and concept notes  •    A proven track record in developing and maintaining relationships with institutional donor •    High level of communication skills in English and Khmer and ability multitask •    High level of organizational and administrative skills, basic experience in researching •    High-level skills in MS Office and computer literacy The Fundraising Manager must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on these above positions please contact Fundraising Manager: Ms. Amanda King, Director of Resources Mobilization and Communications on 060 403 777 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 23rd January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Accountant

ថ្ងៃពុធ ទី24 ធ្នូ 2014, 03:30 PM

  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM is seeking qualified candidates to fill various positions based in Phnom Penh as following:  Title: Accountant Scope : The Accountant is assisting in the effective running of financial operation in the CCIM office. Reports to: Finance Officer Responsibilities: 1.    Review requests, invoices, preparation voucher of receipt and payment         2.    Maintain the book keeping system and all accounting records 3.    Assist  to plan the budget & perform other accounting activities 4.    Assist  to prepare financial reports for donor and records 5.    Maintain filling systems and files all financial records, reports and supporting documents in accordance with rules and regulations Position Criteria: -    Bachelor degree in Accounting or related field -    At least last 3 year’s successful working experience in accounting area. -    Experience and clear understanding of bank activities. -    Demonstrated accuracy and reliability in handling money. -    Good interpersonal and written communications skills. -    Good computer literacy across MS Office programs and Internet research. -    Ability to work in a team. -    Good organization skills and ability to manage priorities in a busy office  -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. The Accountant must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information please contact Mr. Meas Kheang, Director of Admin, Finance and HR on 066 444 999 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Thursday 8th January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.  

[អានបន្ត]
Office Assistant

ថ្ងៃពុធ ទី24 ធ្នូ 2014, 03:26 PM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM is seeking qualified candidates to fill various positions based in Phnom Penh as following:  Title: Office Assistant Scope: The Office Assistant is assisting in the effective running of the CCIM office including Administrative, HR and Finance tasks as well as general duties including reception, meeting organisation and office logistics. Reports to: Administration Officer Responsibilities: 1.    Complete administrative tasks for CCIM office. 2.    Organize CCIM meetings and vehicles. 3.    Assist HR Manager with staff procedures. 4.    Assist Finance Officer with money collection and reimbursement. Position Criteria: -    Bachelor degree in Business Management or related field -    At least last 2 year’s successful working experience in office administration -    Successful experience in managing office accounts and reporting -    Experience and clear understanding of Human Resources procedures and practices -    Demonstrated accuracy and reliability in handling money -    Good interpersonal and written communications skills -    Good computer literacy across MS Office programs and Internet research -    Demonstrated attention to detail and accuracy in administrative tasks -    Good organization skills and ability to manage priorities in a busy office  -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. The Office Assistant must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information please contact Mr. Meas Kheang, Director of Admin, Finance and HR on 066 444 999 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Thursday 8th January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.  

[អានបន្ត]
Online Content Assistant (Weekend working)

ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ធ្នូ 2014, 11:26 AM

Title: Online Content Assistant (Weekend working) Scope: The Online Content Assistant will help VOD Hot News Team assist in managing website. Reporting to: Online Manager/Online News Editor Manage staff: none Responsibilities and Duties: 1.    Assist in managing VOD website     •    Ensure in managing VOD Hot News Website (www.vodhotnews.com) •    Post multi-media products on website •    News clip transcription •    Design media work for VOD website •    Assist in sound Editing 2.    Working on IVR system for VOD news and other promotion on social media   •    Assist IVR by working with social media officer •    Assist in promoting VOD news 3.    Other duties as required Position Criteria: •    Be a university graduate or student in the field of Information Technology •    Be able to type Khmer Unicode and ICT skill •    Wide understanding of social media  •    Wide understanding of social issues and capable of critical thinking and discussion •    Be able to communicate in English  •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. APPLICATION PROCESS  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups. A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on online news’s position contact Mr. Sun Narin, Online News Manager on 060 406 888 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Wednesday 31st December 2014 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Radio News Reporter

ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ធ្នូ 2014, 10:39 AM

  Title: Radio News Reporter Scope: The reporter is responsible for producing daily news, occasional feature reports, interview and investigative reports for CCIM radio. Reports to: Bulletin News Editor Manages: None Responsibilities: 1.    Produce daily news/ feature/ interview/investigative report working on IVR system for VOD news and other promotion on social media. 2.    Prepare reports as required by bulletin News Editors or Radio Manager 3.    Work as master of ceremony (MC) 4.    Undertake training and capacity building activities Position Criteria: -    Bachelor degree in Journalism skill or related field -    At least last 2 year’s successful working experience in the position of news reporter -    Successful experience in producing breaking news, in-depth reports, features, interviews, and investigative reports  -    Good interpersonal and written communications skills  -    Good computer literacy in MS Office programs, Khmer Unicode and Adobe Audition  -    Proficient in speaking, reading and writing in English  -    Effective use of social media networks, internet and email for research and investigation -    Wide understanding of social issues and capable of critical thinking and discussion -    Able to work overtime, on holiday or on weekend, and to travel to the provinces when required  -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance The Radio News Reporter must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on online news’s position contact Mr. Doung Sokha on 060 509 000 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Tuesday 6th January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]

បទយកការណ៍

បទយកការណ៍ផ្សេងទៀត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតផ្សេងទៀត

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត

បទសម្ភាសន៍

បទសម្ភាសន៍ ផ្សេងទៀត
To