ព័ត៌មានថ្ងៃនេះ អ្នក​សារព័ត៌មាន​​ម្នាក់​ប្តឹងមេ​អាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌល​គិរីពីបទ​បង្ខាំងមនុស្ស​ដោយ​ខុសច្បាប់អាជ្ញាធរមិនទាន់ចាត់វិធានការក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ដែលចូលចតក្នុងក្រុងសាកលវិទ្យាធិការ IIC ថា លោក ទ្រី ភាព ទទួលបានបណ្ឌិតកិត្តិយសដោយសារគុណសម្បត្តិជួយជាតិម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ថៃ សិរិនថន យាងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា៣ថ្ងៃសប្ដាហ៍ក្រោយចៅក្រមស៊ើបសួរថា​ជនសង្ស័យ​សម្លាប់​សង្សារកាត់កអាចប្រឈមនឹងជាប់គុកមួយជីវិតប្រធានាធិបតីអាមេរិក​រំឭកពីការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ដល់មេដឹកនាំអាស៊ានលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រាប់តំណាងរាស្រ្តរបស់លោកស្រីថាត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច៖ វិនិយោគទុនបរទេសនឹងកើនឡើងនៅភូមាបន្ទាប់ពីការផ្ទេរ​អំណាចបាតុកររាប់រយនាក់តវ៉ា​នៅអាមេរិក​ប្រឆាំងនឹង​លោក ហ៊ុន សែនចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​បំបែកសំណុំរឿង​លើជនត្រូវចោទ អ៊ឹម​ ចែម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី22 កុម្ភៈ 2018
អំពីវីអូឌី | ទំនាក់ទំនង
ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ឱកាសការងារ

Online Content Assistant (Trainee)

ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ធ្នូ 2014, 10:35 AM

  Title: Online Content Assistant (Trainee) Scope: The trainee will help VOD Hot News Team assist in managing website. Reports to: Online Manager/Online News Editor Manages: None Responsibilities: 1.    Assist in managing VOD website. 2.    Working on IVR system for VOD news and other promotion on social media. Position Criteria: •    University graduate or student in the field of Information Technology •    Be able to type Khmer Unicode and ICT skill •    Wide understanding of social media  •    Wide understanding of social issues and capable of critical thinking and discussion •    Be able to communicate in English  •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. The Online Content Assistant (Trainee) must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on online news’s position contact Mr. Sun Narin, Online News Manager on 060 406 888 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Tuesday 6th January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Online News Reporter

ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ធ្នូ 2014, 10:32 AM

  Title: Online News Reporter Scope: The online news reporter is responsible for producing daily news, investigative reports and occasional feature reports for VOD website. Reports to: Online Manager/Online News Editor Manages: None Responsibilities: 1.    Produce daily news/occasional feature/ investigative report. 2.    Undertake training and capacity building activities. Position Criteria: •    Bachelor degree in Journalism skill or related field •    At least last 2 year’s successful working experience in the position of news reporter •    Successful experience in producing breaking news, in-depth reports and interviews •    Proficient in reading and writing in English  •    Good computer literacy in MS Office programs, Khmer Unicode and Adobe Audition •    Effective use of social media networks, internet and email for research and investigation •    Wide understanding of social issues and capable of critical thinking and discussion •    Able to travel to the provinces when required  •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. The Online News Reporter must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on online news’s position contact Mr. Sun Narin, Online News Manager on 060 406 888 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Tuesday 6th January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Social Media Officer

ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ធ្នូ 2014, 10:25 AM

Title: Social Media Officer (SMO) Scope : The Social Media Officer (SMO) is responsible for creating social media strategies and promoting VOD news via various platforms of social media. Reports to: Online Manager/Online News Editor Manages: none Responsibilities: 1.    Promote VOD products on Social Media. 2.    Develop and Implement Social Media Strategy. 3.    Provide training in social media skills. 4.    Undertake training and capacity building activities Position Criteria: •    Bachelor’s degree in ICT or IT or related field •    At least 2 years’ successful working experience in creating social media strategies •    Be able to type Khmer Unicode attached with ICT skills •    Wide understanding of social media  •    Wide understanding of social issues and capable of critical thinking and discussion •    Be able to communicate in English  •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. The Social Media Officer (SMO) must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on online news’s position contact Mr. Sun Narin, Online News Manager on 060 406 888 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Tuesday 6th January 2015 by putting the position you would like to apply in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Fundraising & Communications Manager

ថ្ងៃសុក្រ ទី12 ធ្នូ 2014, 10:05 AM

Title: Fundraising & Communications Manager Scope     The Fundraising & Communications Manager plays a pivotal role in CCIM’s Resource Mobilization & Communications Department and works with the Director to secure the majority of the organizational budget through grants and grassroots funding. The Manager is responsible for maintaining and building positive relationships with existing and potential donors and managing CCIM’s external communications, including advocacy campaigns. Reports to: Director of Resource Mobilization & Communications Manages: Communications & Advocacy Officer Responsibilities and Key Duties: 1.    Managing fundraising activities in order to secure adequate funding for CCIM’s operational and project costs.     •    Coordinate, develop and submit funding concept notes and proposals in line with the CCIM Fundraising Strategy and CCIM Strategic Management Plan  •    Identify new donors and funding opportunities. •    Maintain electronic and hard copies of all Fundraising documents. •    Attend internal meetings to report on the progress of fundraising activities. 2.    Manage donor relations to ensure financial stability.     •    Maintain accurate records of donors’ contact details and relationship history with CCIM. •    Represent CCIM at donor meetings or events involving fundraising, both in Cambodia and abroad. •    Facilitate orientation visits and tours of the CCIM office and field operations by potential and current donors. •    Coordinate effective tools for communicating achievements to donors. •    Fulfill core donors’ reporting requirements, and coordinate both narrative and financial reports across departments, ensuring on-time submission. •    Work with the Director of Resource Mobilization & Communications to create and implement strategies to increase grassroots donations and self-generated income for unrestricted funds. 3.    Manage CCIM’s external communications and branding to increase organizational visibility. •    Oversee drafting, design and publishing of CCIM publications, including, but not limited to: Annual Report, Challenges for Independent Media Report, policy briefs, press releases and submissions to the UN. •    Provide translation between Khmer and English as needed •    Implement CCIM’s Communications & Advocacy Strategy  •    Monitor organization-wide compliance with the CCIM Branding Guide and Communications Style Guide and update the guides as needed. •    Oversee management of CCIM’s multimedia presence, making sure the website and social media are up-to-date and engaging.  4.    Coordinate CCIM’s advocacy efforts to educate the public on issues of press freedom, freedom of expression and access to information.     •    Manage the work of the Communications & Advocacy Officer in planning and overseeing implementation of advocacy campaigns on press freedom, freedom of expression and access to information. •    Create and maintain strategic advocacy partnerships with human rights organizations working in similar areas to CCIM and VOD 5.    Other duties as required Position Criteria: •    A bachelor’s degree in an applicable field such as social science, business and administration, journalism, communications, human rights, or project management •    At least three years’ experience in Fundraising or Communications in a predominately English-language workplace, preferably within an NGO •    Demonstrated ability to write coherent, English-language reports tailored to donor expectations   •    Demonstrated success in developing developed SMART criteria for project management cycles •    Extensive experience developing funding proposals and concept notes  •    A proven track record in developing and maintaining relationships with institutional donors •    High level of communication skills in English and Khmer with ability to multitask •    High level of organizational and administrative skills, basic experience in researching •    High-level skills in MS Office and computer literacy The Fundraising & Communications Manager must be a dedicated team member with a passion for press freedom issues in Cambodia and with a demonstrable understanding of the goals of CCIM and VOD.  APPLICATION PROCESS  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  This is a permanent position. A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on this position contact Amanda King, Director Resource Mobilization and Communications on 060 403 777 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 26 December 2014 putting “Fundraising & Communications Manager” in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Project Director

ថ្ងៃចន្ទ ទី1 ធ្នូ 2014, 08:29 AM

Scope : CCIM’s Project Director leads the Project Team to achieve Project objectives in line with the Strategic Management Plan (2014-2016) as well as international standards of accountability and quality management. As a member of CCIM’s Management Committee, the Project Director actively participates in organizational decisions to ensure CCIM’s development and its contribution to Cambodian civil society.  Reports to : Executive Director Manages : Up to 4 Project Managers and a Monitoring and Evaluation Coordinator Responsibilities and Key Duties: 1. Lead CCIM’s Project Team to achieve effective and accountable implementation of projects •    Recruit and manage qualified staff to achieve team goals •    Design and implement the Project Department procedures to ensure coordinated and effective achievements across teams •    Ensure external communication on projects activities is in line with CCIM Communications strategy and the Project Team needs. •    Work with CCIM Fundraising Team on project proposals to ensure they will meet target groups needs and the expectations are achievable within CCIM resources  •    Support the Project Team to ensure all steps of the project management cycle are effectively implemented, including through internal capacity building as relevant  •    Work closely with CCIM Media and Communication Teams to maximize projects impact and visibility on CCIM’s multi-media platform  2. Provide substantive and strategic leadership in projects and organizational development to ensure CCIM’s sustainable growth and effective cooperation with relevant stakeholders •    Actively participate as member of CCIM’s Management Committee in decision-making on organisational operations & development  •    Participate in the leadership, implementation and review of CCIM’s Strategic Management Plan  •    Ensure gender equality and women’s empowerment is mainstreamed in the design and implementation of projects and CCIM activities.  •    Support and develop external partnerships to strengthen CCIM’s integration in national, regional and international networks on media freedom, human rights and good governance. •    Coordinate with CCIM’s Media and Advocacy Teams to develop high consistency and mutual support across projects, media and advocacy  •    Represent CCIM at external event and communicate on CCIM’s mission, vision and values as relevant 3. Introduce and integrate international standards of accountability and quality management  into CCIM activities     •    Liaise with CCIM’s Management Committee and strategic external stakeholders such as core donors to implement appropriate international standards •    Ensure CCIM operations and specifically projects activities are designed and implemented in accordance with a Human Rights Based Approach (HRBA) •    Ensure CCIM’s operations and specifically projects activities are designed and implemented in accordance with the Humanitarian Accountability partnership (HAP) •    Work to implement Quality Assurance processes across CCIM •    Oversight CCIM’s compliance with Cooperation Committee Cambodia requirements to secure the NGO Good Practice Project (GPP) certification 4. Oversight the monitoring, evaluation and reporting of projects in line with CCIM and its donors’ requirements     •    Manage M&E Coordinator work to ensure effective M&E information is collected, analysed and utilized •    Facilitate effective team work between M&E Coordinator and Project and Fundraising Teams to ensure quality and time-bounded donor reporting work  •    Liaise with the Media Department to ensure the M&E Coordinator supports the M&E of media activities in addition to project activities.  Other duties as required Position Criteria: •    At least Bachelor’s Degree in Development, Human Rights, Project Management or related area •    At least 5 years successful experience in project management in a civil society organization or international development organization  •    Demonstrated achievements in complex project management,  including ability to take initiatives and make decisions  •    Successful experience in managing staff to ensure effective coordination of teams and activities in a framework of competing priorities and tights deadlines  •    High level knowledge and experience in monitoring and evaluation to meet standards and goals •    Effective and reliable time and resources management skills to achieve agreed outcomes  •    High level negotiation and networking skills to create strategic partnerships •    High level skills in MS Office and computer literacy •    Excellent written and spoken Khmer and English to communicate with internal and external stakeholders  •    Sound understanding of media independence and human rights in Cambodia  •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. APPLICATION PROCESS:  CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups.  This is an unlimited duration contract position with project funding. A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on this position contact Camille Bethoux, Project Director on 060 504 000 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity  Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 12 December 2014 putting “Project Director” in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Monitoring & Evaluation Coordinator (M&E)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី20 វិច្ឆិកា 2014, 11:43 AM

Title: Monitoring & Evaluation Coordinator Scope : Reporting to the CCIM Project Director, the role of Monitoring & Evaluation (M&E) Coordinator is to enhance the effective implementation of monitoring and evaluation procedures and strategies across CCIM projects and media activities. The M&E Coordinator will also develop and implement policies and procedures to strengthen accountability and reporting standards across the organisation through training and mentoring strategies. Reports to: Project Director Manages: Monitoring and Evaluation trainees Responsibilities and Key Duties: 1-    Ensure the M&E strategies used across CCIM are effective, current and meet appropriate standards.   •    Conduct a CCIM M&E needs assessment and develop strategies to improve M&E procedures, guidelines and policy •    Gather and share resources to provide current information & support on relevant standards and benchmarks •    Identify donor reporting requirements and provide support in M&E design to CCIM Managers to ensure  compliance 2-    Work together with Project and Media Managers to optimise M&E strategies on specific projects     •    Work with Managers in the design and implementation of M&E tools for project and media activities •    Assist in tracking the progress of project activities based on  to meet agreed timelines •    Coordinate the capture and analysis of collected data based on Project and Media teams’ timeframe •    Undertake field visits with Project Managers to assess accuracy, efficiency and relevance of data collection •    Assist Project and Media Managers in donor reporting activities 3-    Build the capacity of CCIM staff in their awareness and skills in M&E and quality assurance reporting processes      •    Develop training modules to increase all staff awareness and skills in M&E •    Oversight the skills development of two M&E Trainees •    Coordinate the tasks for two M&E Trainees to support Project and Media activities 4-    Assist in M&E activities in CCIM-wide activities and plans     •    Work with colleagues on CCIM SMP and annual reporting activities •    Work with colleagues to achieve accreditation goals •    Represents CCIM in external events related to project management and M&E •    Introduce relevant aspects of Quality Assurance to CCIM 5-  Other duties as required Position Criteria: •    Tertiary qualifications related to Project Management •    At least 5 years successful experience in Monitoring & Evaluation and/or Project management •    Demonstrated knowledge and experience in monitoring and evaluation strategies, criteria and benchmarking standards •    Clear understanding of the implementation of M&E in the project management cycle •    Strong training and mentoring skills to develop M&E with peers •    High level communication skills in both Khmer and English •    Ability to manage staff to meet work goals and competing priorities across teams •    High level skills in MS Office and computer literacy •    Sound understanding of media independence and human rights in Cambodia •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. APPLICATION PROCESS: CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups. This is an unlimited duration contract position. A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on this position contact Camille Bethoux, Project Director on 060 504 000 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 5 December 2014 putting “M&E Coordinator”  in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Citizen Journalists Coordinator

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី20 វិច្ឆិកា 2014, 11:34 AM

Title: Citizen Journalists Coordinator Scope Reporting to the Media Director, the role of the Citizen Journalist Coordinator (CJC) is to establish and coordinate an integrated and effective citizen journalist (CJ) network for CCIM. The position will build the capacity and skills of existing and new CJs in producing newsworthy reports on human rights abuses and democratic governance issues. Reports to: Media Director Responsibilities and Key Duties: 1-  Coordinate the establishment of an integrated and efficient CJs national network •    Recruit and induct new CJs as funding is available •    Create and maintain a database of CJs skills, interests, locations and reports •    Select, coordinate and mentor CJs team leaders •    Monitor the availability/suitability of ICT tools to facilitate CJ’s network 2-  Ensure the quality of CCIM’s CJs’ human rights monitoring and media reporting through the coordination of capacity building activities     •    Mentor CJs in news reporting and human rights monitoring skills •    Provide necessary guidance for CJs to improve the quality of their information and reporting •    Coordinate CCIM project-based CJ training – both physical and online •    Coordinate CCIM field mentoring for CJs •    Facilitate CJs’ internships with the VOD Media Team •    Follow up on field assignments given to CJs •    Liaise with CCIM teams to provide opportunities for CJs capacity building activities 3-  Ensure CJs’ information collected from the field is used by media as well as human rights advocacy organizations     •    Edit CJs’ media reports for publication or broadcasting via VOD •    Promote CJ activities and reports to all three VOD media teams •    Establish privileged working relations with professional journalists and CSOs interested in cooperating with CJs •    Ensure effective and regular communication with media and human rights advocacy organizations when CJs are covering breaking news •    Monitor professional media and HR organizations’ use of CJ’s information •    Classify and store CJ media reports and other important information to ensure accessibility to the information. 4-  Coordinate reporting and ensure effective liaison across CCIM teams and projects     •    Coordinate regular communications with CCIM managers on activities involving CJs •    Compile donor reports on CJ activities and achievements •    Organize donor field visits as required •    Prepare highlight and case study reports •    Provide coordination of CJ activities across projects 5.  Other duties as required Position Criteria: •    Tertiary qualifications in Journalism or related area •    At least 3 years successful experience in journalism/media and activity coordination •    Successful experience in developing and managing a network of staff •    Strong negotiation and relationship building skills relevant to NGO and media groups •    Experience in developing training and mentoring activities for emerging journalists •    Promotional skills to facilitate the publication/broadcast of CJ reports by other NGOs •    High level communication skills in Khmer and English including editing skills •    Ability to work across teams, manage competing priorities manage CJs remotely to meet work goals •    High level skills in MS Office and computer literacy •    Sound understanding of media independence and human rights in Cambodia •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. APPLICATION PROCESS: CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. CCIM promotes equal employment opportunities and welcomes applications from women and minority groups. This is an unlimited duration contract position with funding for three years. A competitive salary in line with the not-for-profit sector and your experience plus employment benefits. To be eligible for employment with CCIM you must be legally entitled to work in Cambodia and have satisfactory background checks prior to employment. For further information on this position contact Mr Nop Vy, Media Director on 060 405 999 or visit the job’s page at www.ccimcambodia.org/job-opportunity Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org by close of business on Friday 5 December 2014 putting “CJ Coordinator” in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Radio Producer (Trainee)

ថ្ងៃអង្គារ ទី11 វិច្ឆិកា 2014, 10:47 AM

CCIM is an independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Radio Producer (Trainee) Scope: Radio producer Trainee is responsible for producing the assigned programs, assist the production chief in other unit works, including spot production. Reporting to: Production Chief Responsibilities and Duties 1- Produce radio programs     •    Prepare and update radio programs schedule for broadcasting •    Participate regularly in meeting of Quality Team and provide feedback to improve the quality of programs •    Participate in brainstorming topics •    Be co-host or presenter •    Produce material (jingle, slogan, topic, spot, interview, and sound) •    Implement VOD program production operational guideline 2- Other duties as required Position Criteria: -    Student at university or graduate and willing to work full time -    Experience in producing radio programs -    Fluent in Khmer language    -    Good interpersonal and written communication skills -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Good computer literacy across MS Office programs and competent at typing Khmer Unicode -    Honest and strong leadership skills -    Wide understanding of social issues in Cambodia -    Experience in using Adobe Audition or similar software   -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. -    Have his/her own laptop For further information on this position contact Mrs. Suor Mory, HR Coordinator on 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 17 November 2014 at 5pm putting the Radio Producer (Trainee) in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Web Designer/Developer

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី30 តុលា 2014, 04:38 PM

Call for Proposals: Web Designer/Developer The Cambodian Center for Independent Media (CCIM) works to promote  press freedom, access to information and freedom of expression  through production and dissemination of independent media  and implementation of community projects. CCIM is the legal entity behind the VOD, Cambodia’s only independent, Khmer-language news network, with a multimedia platform that spans radio, website, online TV, social media, IVR and more. CCIM is currently seeking to recruit an individual or company with expertise in web design and development to redesign and recode the VOD Hot News website (www.vodhotnews.com). VOD Hot News is one of Cambodia’s leading Khmer-language news websites, offering real-time breaking news updates. The website has seen a drastic increase in readership over the last 12 months, and a new design should aim to achieve the following goals: •    Maintain steady growth of the VOD audience •    Drive traffic to VOD’s new Online TV platform •    Facilitate easy and quick access to real-time breaking news •    Reflect the professionalism of the VOD news team •    Provide attractive spaces for potential advertisers Interested candidates should submit the following documents : •    Curriculum Vitae •    Contacts of references from past clients •    At least two samples of recent work (URL links preferable) •     A proposal (maximum 2 pages) including: (1) Proposed design solutions for the VOD Hot News website, (2) An estimated project schedule including proposed date of completion, and (3) A fee schedule or project budget. Interested candidates should submit the required documents to jobapplications@ccimcambodia.org, by 28 November 2014, putting “VOD Website Consultant” in the subject line. Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

[អានបន្ត]
Sales Executive

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី16 តុលា 2014, 03:43 PM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and implementation of community projects. We are looking for a qualified candidate to fill the position of Sales Executive in Phnom Penh. Title: Sales Executive Scope : The Sales Executive is responsible for leading sales and marketing activities including sourcing and approaching prospective clients and generating repeat sales on behalf of CCIM businesses which related to SARIKA FM and VODhotnews online. He/she is responsible for managing and implementing daily sales activities for CCIM businesses and achieving set sales targets. Reports to: Marketing Manager Key Responsibilities: •    Source, contact and make appointments with clients •    Maintain and develop good working relationships with clients •    Gather market, competitor and client information to make informed decisions •    Use own initiative in planning activities to enable maximum sales •    Initiate new concepts with regard to promotions and sales tactics •    Report weekly to the Marketing Manager •    Plan and work closely with the Marketing Manager to ensure target sales income is achieved •    Assist the Marketing Manager as required Selection Criteria •    Tertiary qualifications in Sales and Marketing or a related field •    Experience with radio and online services is preferable •    Experience in preparing market research, feasibility studies and impact analysis •    Good Negotiation and communication skills •    Cambodian citizen with excellent Khmer and good English oral and written skills •    Demonstrated ability to work on multiple tasks to meet deadlines under pressure •    Sound understanding of sales drivers in the commercial sector •    Strong commitment to diversity and working knowledge of MS Office, internet, and email •    Highly self-motivated with strong interpersonal skills with ability to work under own initiative and as part of a team •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position, please contact 060 700 700 / 092 500 080 or visit our website http://www.ccimcambodia.org/job-opportunity or http://www.vodhotnews.com/c/77 Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by 30th October 2014 putting the Sales Executive in the subject line. Applicants must include their CV and a covering letter describing their skills and experience for each of the selected criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted for interview.

[អានបន្ត]

បទយកការណ៍

បទយកការណ៍ផ្សេងទៀត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតផ្សេងទៀត

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត

បទសម្ភាសន៍

បទសម្ភាសន៍ ផ្សេងទៀត
To