ព័ត៌មានថ្ងៃនេះ អ្នក​សារព័ត៌មាន​​ម្នាក់​ប្តឹងមេ​អាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌល​គិរីពីបទ​បង្ខាំងមនុស្ស​ដោយ​ខុសច្បាប់អាជ្ញាធរមិនទាន់ចាត់វិធានការក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ដែលចូលចតក្នុងក្រុងសាកលវិទ្យាធិការ IIC ថា លោក ទ្រី ភាព ទទួលបានបណ្ឌិតកិត្តិយសដោយសារគុណសម្បត្តិជួយជាតិម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ថៃ សិរិនថន យាងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា៣ថ្ងៃសប្ដាហ៍ក្រោយចៅក្រមស៊ើបសួរថា​ជនសង្ស័យ​សម្លាប់​សង្សារកាត់កអាចប្រឈមនឹងជាប់គុកមួយជីវិតប្រធានាធិបតីអាមេរិក​រំឭកពីការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ដល់មេដឹកនាំអាស៊ានលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រាប់តំណាងរាស្រ្តរបស់លោកស្រីថាត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច៖ វិនិយោគទុនបរទេសនឹងកើនឡើងនៅភូមាបន្ទាប់ពីការផ្ទេរ​អំណាចបាតុកររាប់រយនាក់តវ៉ា​នៅអាមេរិក​ប្រឆាំងនឹង​លោក ហ៊ុន សែនចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​បំបែកសំណុំរឿង​លើជនត្រូវចោទ អ៊ឹម​ ចែម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី22 កុម្ភៈ 2018
អំពីវីអូឌី | ទំនាក់ទំនង
ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ឱកាសការងារ

Photo Journalist

ថ្ងៃចន្ទ ទី13 តុលា 2014, 04:07 PM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and the implementation of community projects. Title: Photo Journalist Scope : Photo Journalist is responsible for taking photos at daily events for VOD website and institution’s use. He/She is also responsible for reporting the field events to online news editor or manager. Reports to : Online Manager Responsibilities and Key Duties 1.    Taking and editing photos for VOD website   •    Going to take photos at the  field and workshop •    Editing photos for posting on VOD website •    Making photo stories or photo gallery for website •    Reporting stories from the field •    Going to province to take photos as assigned 2.    Performing other assigned work      •    Training on photo journalism •    Taking photos for institution as assigned Selection Criteria: -    A Bachelor’s degree in media or a related field -    At least three years’ professional experience in taking photos -    Multimedia skills with technical experience of editing photos -    Wider understanding of social issues in Cambodia and abroad -    Cambodian citizen with excellent Khmer and good English -    Strong communication skill For further information on this position contact 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 28 October 2014 @ 5pm putting Photo Journalist in the subject line. Applicants must include their CV and a covering letter describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Graphic Designer

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី9 តុលា 2014, 01:54 PM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Graphic Designer Scope : The Graphic Designer will craft creative and innovative pieces of art for CCIM’s advocacy campaigns and day-to-day operations. The contract will be a six-month contract (Nov. – April), with possibility of extension. Reports to: Fundraising & Communications Manager Responsibilities and Key Duties 1.    Support CCIM advocacy campaigns.     •    Conceptualize creative graphics and artwork to spread CCIM advocacy messages to targeted groups. •    Assist in the creation and design of communication tools, including brochures, leaflets, reports, fact sheets and other print or online material as needed. •    Work closely with the CCIM Communications & Advocacy and Online Content Manager to plan strategies for effective dissemination of graphic content. •    Provide translation for graphics (Khmer to English and vice-versa), on an as-needed basis. 2.    Promote CCIM’s three brands: CCIM, VOD and Sarika.     •    Design and create marketing content for VOD radio programs, VOD Hot News, VOD Online TV, and Sarika FM, including but not limited to: Advertisements, media kits, rate cards, brochures, flyers, and online content. •    Work with the Communications & Advocacy Officer to ensure consistent branding across the CCIM and VOD platforms, in accordance with the CCIM Branding Guide. 3.    Other duties as required Position Criteria: 1.    Qualifications and experience: •    A bachelor’s degree in a relevant field (Graphic Design, Information Technology, Art, etc.) or equivalent experience 2.    Criteria specific to responsibilities: •    At least 1 year of relevant graphic design work •    A portfolio of design work including page layout and design for brochures, flyers and reports; logo design; promotion and advertisement design; cartoons/sketches; information graphics (infographics), etc. Experience designing interactive computer graphics is preferred but not required. •    General knowledge of human rights issues and the political situation in Cambodia 3.    Common criteria but modified for each position a.    Design skills: Applicant must have a high level of artistic talent, with the ability to take art from the concept stage through to finalization and to produce a final piece that meets organizational needs. Creative skill in design of graphics, images and logos is required. Technical design skills related to page layout and design (for brochures but also for larger reports) are also necessary for this position. b.    Computer skills: High-level skills in Photoshop, Illustrator, InDesign, and Acrobat Professional are critical. Working knowledge of Dreamweaver and Flash is preferred but not required. High-level skills in MS Office (Word, Excel, PowerPoint) is required. Knowledge of the Google Suite (Google Drive, Calendar and Mail) is also necessary. c.    General skills: Applicant must be able to work well under tight deadlines and in a multi-cultural team environment. 4.    Alignment with CCIM mission and vision: The Graphic Designer must support the mission and vision of CCIM and its VOD media outlet and be willing to design artwork and content promoting freedom of expression, press freedom and access to information rights. For further information on this position, please contact 060 418 888 or visit our website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by 24th October 2014 at 5pm putting the Graphic Designer in the subject line. Applicants must include their CV and a covering letter describing their skills and experience for each of the selected criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Title: Camera Operator/Video Editor (Trainee)

ថ្ងៃអង្គារ ទី16 កញ្ញា 2014, 11:34 AM

Title: Camera Operator/Video Editor (Trainee) Scope: The Camera Operator/Video Editor is directly responsible and shooting news/feature reports assigned to him/her by their Editor/Producer and Online TV Manager. Reporting to: TV Online Producer/Editor Manage staff: No Responsibilities and Key Duties: 1. Produce daily news/ feature/ investigative report •    Gather information, materials from sources for shooting with best angle and check camera before shooting •    Consult with editors when able to discover or shooting event in the field or during field work •    Must be well prepare for pre-pro and post production •    Shooting footage for live political, social events and in house studio productions •    Editing the aforementioned material effectively and competently •    Developing a vast range of video materials, news and information •    Keep camera in a safe place, maintenance and daily check   •    Submits to editors for editing before deadline •    Respect VOD TV news operational guideline standard 2. Ensure all production in safe place     •    Store all video product in server and divide it by category for easy to access •    Before deleting any video file, camera operator must discuss with Editor or TV Manager •    Camera operator do not allow to distribute product to third party without approval from Management Committee 3. Mission to province     •    Follow the Producer and Online TV Manager’s assignment when he or she is required to cover and event in the provinces. 4. Other duties as required Position Criteria: -    At least last 1 year’ working experience in the position of Camera Operator -    Capable of listening, writing and reading in English -    Good interpersonal and written communications skills -    Good computer literacy across MS Office programs, Internet research, typing Khmer Unicode and -    Capable of using social media networks, internet and email -    Experience in using Video Editing (Adobe Premiere, Eduis,… ) -    Wider understanding of social issues -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Able to travel to the provinces when required -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position contact 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 30 September 2014 at 5pm putting the Camera Operator/Video Editor (Trainee) in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Online TV News Reporter/Presenter (Trainee)

ថ្ងៃអង្គារ ទី16 កញ្ញា 2014, 11:27 AM

Title: Online TV News Reporter/Presenter (Trainee) Scope: Online TV News Reporter/Presenter is responsible for producing news and feature reports assigned to him or her by their Producer/Editor and TV Online Manager. Reporting to: Online TV Producer/Editor Manage staff: No Responsibilities and Key Duties: 1. Produce daily news/ feature/ investigative report     •    Gather information, materials, interview from sources for find an article by himself/herself every day by consultation with editors. •    Consult with editors when able to discover or encounter newsworthy information or event in the field or during field work. •    Written video report with standard quality •    Submits to editors for editing before deadline. •    Respect VOD news operational guideline standard. 2. Written weekly or monthly report (if required by news Editors or TV Manager)   •    The Trainee has to write the challenges about his/her work by weekly and send to editor or online manager •    The Trainee must send report about the number of his/her articles (news report, brief, feature and investigative report) 3. Presenter     •    TV Presenter (Trainee) must read clearly all information •     Participate in producing other TV Productions  4. Mission to province     •    Follow the Producer and Online TV Manager’s assignment when he or she is required to cover and event in the provinces. 5. Other duties as required Position Criteria: -    Bachelor degree in Journalism skill or related field -    At least last 1 year’s successful working experience in the position of news reporter -    Successful experience in producing breaking news, in-depth reports and interviews -    Proficient English speaker, and capable of listening, writing and reading in English -    Good interpersonal and written communications skills -    Voice talent in news reading -    Strong Leadership skills -    Good computer literacy across MS Office programs, Internet research and competent at typing Khmer Unicode -    Capable of using social media networks, internet and email -    Experience in using Adobe Audition -    Wider understanding of social issues -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Able to travel to the provinces when required -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position contact 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 30 September 2014 at 5pm putting the Online TV News Reporter/Presenter (Trainee) in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Operator (Trainee)

ថ្ងៃអង្គារ ទី16 កញ្ញា 2014, 11:23 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Operator (Trainee) Scope: The Operator (Trainee) is responsible for the overall operation of the machine and assure that all broadcasting program are followed the schedule. Reporting to: Senior Technician Manage staff: No Responsibilities and Key Duties: 1. Ensure the quality of the daily operation of radio station     •    Do the daily operation of radio station •    Ensure that all radio programs and news are broadcasted smoothly according to the schedule. •    Update the music, new technology, and provide recommendation to improve   •    Assure the quality of music and smoothly of its broadcasting •    Participate in 3T team in regularly meeting •    Participate in regularly meeting of provincial unit 2. Assist Senior Technician      •    Assist Senior Technician to operate the daily operation of radio station •    Assist Senior Technician and Provincial Coordinator to  observe the quality of radio broadcasting 3. Other duties as required Position Criteria: -    At least one year’ experience in the technical operation of studios and stations -    Fluent in Khmer language   -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Good computer literacy across MS Office programs and competent at typing Khmer Unicode -    Honest -    Wide understanding of Information Technology -    Experience in using Adobe Audition or similar software   -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position contact 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 30 September 2014 at 5pm putting the Operator (Trainee) in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Data Base Management (Trainee) អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ

ថ្ងៃអង្គារ ទី16 កញ្ញា 2014, 11:20 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Data Base Management (Trainee) អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ Scope: Data base management (Trainee) has to manage the data base system by working independently, but under the supervision of Media Director. S/He is responsible to install data into the system, maintenance, research and share important information to other departments. Reports to: Media Director Responsibilities •    Upload files (text, audio, video, photo etc.) into the database system •    Make sure the database content is updated •    Manage and control database user accounts •    Be able to look for any uploaded files •    Be able to make adjustment on the uploaded files (renew, edit, delete etc) •    Be able to train other staffs •    Generate the overall uploaded content report regularly •    Maintain database management system •    Research and analysis the data for internal teams and departments Position Criteria •    Experiences in database management •    At least third year IT student is preferred •    Be able to analysis and prepare data report •    Be able to do the team work •    Be able to work full time •    Be honest, patient and hard working For further information on this position please 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 30th September 2014 at 5pm putting the Database Management (Trainee) in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Radio Producer (Trainee)

ថ្ងៃអង្គារ ទី16 កញ្ញា 2014, 11:17 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Radio Producer (Trainee) Scope: Radio producer Trainee is responsible for producing the assigned programs, assist the production chief in other unit works, including spot production. Reporting to: Production Chief Manage staff: No Responsibilities and Key Duties: 1. Produce radio programs     •    Participate regular meeting of Quality Team and provide feedback to improve the quality of programs •    Participate in brainstorming topics •    Produce material (jingle, slogan, topic, spot and sound) •    Participate in 3T team to update new technology •    Implement VOD program production operational guideline 2. Other duties as required Position Criteria: -    At least one year’ experience in producing radio programs -    Fluent in Khmer language    -    Good interpersonal and written communication skills -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Good computer literacy across MS Office programs and competent at typing Khmer Unicode -    Honest and strong leadership skills -    Wide understanding of social issues in Cambodia -    Experience in using Adobe Audition or similar software   -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position contact 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 30 September 2014 at 5pm putting the Radio Producer (Trainee) in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
TV Online News Reporter/Presenter

ថ្ងៃអង្គារ ទី16 កញ្ញា 2014, 11:10 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: TV Online News Reporter/Presenter Scope: TV Online News Reporter/Presenter is responsible for producing news and feature reports assigned to him or her by their Producer/Editor and TV Online Manager. Reporting to: TV Online Producer/Editor Manage staff: No Responsibilities and Key Duties 1. Produce daily news/ feature/ investigative report     •    Work in cooperation with the camera operator to produce TV reports •    Gather information, material and interviews from sources and find an article by themselves every day in consultation with the Producer •    Consult with the Producer when they have discovered or encountered newsworthy information or events in the field or during field work •    Write TV reports with standard sound clip and picture •    Submit these reports to the Producer for editing before agreed deadlines •    Respect VOD TV news production guideline standards •    Hold and participate in regular meetings with the internal team and other relevant stakeholders to discuss TV news and other TV production 2. Written weekly or monthly report (if required by news editors or radio manager)     •    The reporter has to write about the challenges of their work weekly and send the report to the Producer or TV Online Manager •    The reporter must report on the number of their articles (news reports, briefs, features and investigative reports) 3. MC/Presenter     •    Television presenters must have a likeable, on-air persona to introduce programs and make public service announcements •    Read all information provided by the Producer before going on air •    MC must read all the information clearly while on air •    Introduce reporters, newscasters, sports casters and other professionals appearing on a program or show •    Perform off-air production-related tasks such as operating the control board, editing footage and logging program schedules 4. Mission to province     •    Follow the Producer and Online TV Manager’s assignment when he or she is required to cover an event in the provinces 5. Other duties as required Position Criteria: -    Bachelor degree in Journalism or related a field -    At least last 2 years’ experience in the position of TV news reporter or related field -    Successful experience in producing breaking news, in-depth reports and interviews -    Cambodian citizen with Good English language skills, especially speaking , and capable of listening, writing and reading in English -    Good interpersonal and written communications skills -    Voice talent in news reading and confidence in front of the camera -    Good computer literacy across MS Office programs, Internet research and typing Khmer Unicode -    Capable of using social media networks, internet and email -    Experience in using Adobe Audition -    Wider understanding of social issues -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Able to travel to the provinces when required -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position please contact 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 30 September 2014 at 5pm putting the TV Online News Reporter / Presenter in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Sales Executive

ថ្ងៃអង្គារ ទី16 កញ្ញា 2014, 11:02 AM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination, and implementation of community projects. We are looking for a qualified candidate to fill the position of Sales Executive in Phnom Penh. Title: Sales Executive Reports to: Marketing Manager Scope: The Sales Executive is responsible for leading sales and marketing activities including sourcing and approaching prospective clients and generating repeat sales on behalf of CCIM businesses. He/she is responsible for managing and implementing daily sales activities for CCIM businesses and achieving set sales targets. Key Responsibilities: •    Source, contact and make appointments with clients •    Maintain and develop good working relationships with clients •    Gather market, competitor and client information to make informed decisions •    Use own initiative in planning activities to enable maximum sales •    Initiate new concepts with regard to promotions and sales tactics •    Report weekly to the Marketing Manager •    Plan and work closely with the Marketing Manager to ensure target sales income is achieved •    Produce radio spots for clients when required •    Assist the Marketing Manager as required Selection Criteria •    Tertiary qualifications in Sales and Marketing or a related field •    Experience with radio and online services is preferable •    At least 3 years successful experience in Sales and Marketing •    Experience in preparing market research, feasibility studies and impact analysis •    Good Negotiation and influencing skills •    Cambodian citizen with excellent Khmer and good English oral and written skills •    Demonstrated ability to work on multiple tasks to meet deadlines under pressure •    Sound understanding of sales drivers in the commercial sector •    Strong commitment to diversity and working knowledge of MS Office •    Highly self-motivated with strong interpersonal skills with ability to work under own initiative and as part of a team •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position, please contact 060 418 888 or visit our website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by 30th September 2014 putting the Sales Executive in the subject line. Applicants must include their CV and a covering letter describing their skills and experience for each of the selected criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
PROJECTS MONITORING & EVALUATION OFFICER (Trainee)

ថ្ងៃចន្ទ ទី8 កញ្ញា 2014, 06:18 PM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Job Title : PROJECTS MONITORING & EVALUATION OFFICER Position status : Full-time (Trainee) Report to : Project Managers Position Scop : Under the direct supervision of CCIM Projects Managers, the role of Projects Monitoring & Evaluation (M&E) Officer is to effectively and smoothly monitor and evaluate CCIM projects’ activities, outcomes and impacts through the systematic use of CCIM M&E tools and procedures. The Projects M&E Officer is also a constructive team member with the ability to report to different managers and to prioritize his/her work in accordance with the Project Department’s needs and external obligations. She/He has a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. Responsibilities and Key Duties: 1. Monitor and evaluate projects activities and results •    Track the progress of projects activities based on donors-agreed projects action plans and follow-up with Project Managers when relevant •    Design M&E tools for projects’ activities, outcomes and impacts in close cooperation with Project Assistant and in line with project proposals’ requirements including contractual indicators •    Implement M&E tools in the field, both in Phnom Penh and in the provinces when needed •    Capture and analyze data on a regular basis in order to have analysis ready for project reporting •    Assist Project Managers in reporting activities in line with the projects result chain and donor’s requirements 2. Improve quality, efficiency and relevance of CCIM M&E tools and procedures •    Support Projects Director’s and Project Managers’ initiatives aiming at improving M&E data and analysis quality •    Contributing to staff capacity building initiatives on M&E as necessary •    Perform regular field visits to assess efficiency and relevance of data collected by Project Team and to verify the accuracy of reported data •    Based on M&E results and observations, suggest ways to facilitate data collection and the flow of data within Project Team •    Represents CCIM during external events with regard to the projects’ M&E Criteria: •    Recent graduate or studying in Social Sciences/Human Rights/Project Management or a related field. •    At least 2 years of successful experience in M&E and/or project management in the human rights or social work field •    High-level communication and interpersonal skills as well as ability to report to several management lines, both horizontal and vertical. •    Ability to be work as a team •    Ability to work in a multi-cultural environment •    Ability to manage staff to meet work goals and competing priorities •    Ability to prioritize work and meet tied deadlines •    High level skills in MS Office and computer literacy •    Excellent writing skills in Khmer and English •    Speak fluent Khmer and English •    Sound understanding of Cambodian context in terms of media independency as well as rights to freedom of expression and access to information   •    Sound understanding of gender and willingness to promote gender equality and women empowerment both within CCIM and through its projects •    Women are strongly encouraged to apply Recruitment process: •    Interested applicants should submit their CV and Cover Letter to jobapplications@ccimcambodia.org before September 18th, 2014 at 5pm •    Only shortlisted applicants will be contacted for interview. •    For further information, please contact Ms Sour Mory at mory@vodhotnews.com Tel: 060 418 888

[អានបន្ត]

បទយកការណ៍

បទយកការណ៍ផ្សេងទៀត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតផ្សេងទៀត

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត

បទសម្ភាសន៍

បទសម្ភាសន៍ ផ្សេងទៀត
To