ព័ត៌មានថ្ងៃនេះ អ្នក​សារព័ត៌មាន​​ម្នាក់​ប្តឹងមេ​អាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌល​គិរីពីបទ​បង្ខាំងមនុស្ស​ដោយ​ខុសច្បាប់អាជ្ញាធរមិនទាន់ចាត់វិធានការក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ដែលចូលចតក្នុងក្រុងសាកលវិទ្យាធិការ IIC ថា លោក ទ្រី ភាព ទទួលបានបណ្ឌិតកិត្តិយសដោយសារគុណសម្បត្តិជួយជាតិម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ថៃ សិរិនថន យាងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា៣ថ្ងៃសប្ដាហ៍ក្រោយចៅក្រមស៊ើបសួរថា​ជនសង្ស័យ​សម្លាប់​សង្សារកាត់កអាចប្រឈមនឹងជាប់គុកមួយជីវិតប្រធានាធិបតីអាមេរិក​រំឭកពីការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ដល់មេដឹកនាំអាស៊ានលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រាប់តំណាងរាស្រ្តរបស់លោកស្រីថាត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច៖ វិនិយោគទុនបរទេសនឹងកើនឡើងនៅភូមាបន្ទាប់ពីការផ្ទេរ​អំណាចបាតុកររាប់រយនាក់តវ៉ា​នៅអាមេរិក​ប្រឆាំងនឹង​លោក ហ៊ុន សែនចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​បំបែកសំណុំរឿង​លើជនត្រូវចោទ អ៊ឹម​ ចែម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី22 កុម្ភៈ 2018
អំពីវីអូឌី | ទំនាក់ទំនង
ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ឱកាសការងារ

Re-announcement: Human Resource Officer

ថ្ងៃអង្គារ ទី9 កញ្ញា 2014, 02:44 PM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Human Resource Officer Scope: The Human Resource Officer is responsible for recruiting staff, monitoring HR policy and procedure compliance and ensuring appropriate employment conditions. Reporting to: Head of Finance, HR and Admin Responsibility and Key Duties: 1. Manage the recruitment, selection, induction and exit of all staff  •    Review the job requirements and manage the recruitment for the position, after approval from Management Committee. •    Confirm salary and prepare contract •    Provide orientation to new staff •    Update staff list •    Manage exit interview process and issue Statements of Service as required 2. Assist in ensuring appropriate employment conditions     •    Provide advice on working conditions and benefits •    Ensure Job description are current and accurate all staff •    Coordinate with MC the implementation of the annual performance appraisal •    Prepare recommendations for salary benchmarking and adjustments •    Manage the provision of health and accident insurance •    Manage all personnel documents and records’ filing 3. Monitor HR Policy and procedure compliance     •    Ensure all CCIM policies and procedures comply with Cambodian Labor Law and are comparable with similar NGOs. •    Review staff compliance with CCIM policies and procedures. 4. Manage the accuracy of records and payments for attendance, leave and overtime     •    Collect, check and confirm timesheets and OT paperwork of all staff •    Manage and record staff leave and accrual •    Check finance calculations prior to payment •    Prepare and monitor staff attendance through sign on book •    Monitor staff attendance book 5. Other duties as required     Position Criteria: -    Relevant tertiary qualifications related to Human Resource Management -    At least last 5 year’s successful working experience in administration and human resources -    Good understanding in Cambodian Labor Law and NGO working conditions -    Demonstrated skill in the development, review & implementation of HR policy and procedures -    Confident to work independently, as a team member and also as an HR advocate -    Ability to critically analyse HR issues and discuss with management -    High levels of computer literacy, particularly MS office, email and Internet research -    Good organization skills and ability to manage priorities in a busy office -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position, please contact 060 418 888 or visit our website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by 12th September 2014 at 5pm putting the HR Officer in the subject line. Applicants must include their CV and a covering letter describing their skills and experience for each of the selected criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Human Resource Officer

ថ្ងៃសុក្រ ទី8 សីហា 2014, 09:01 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Human Resource Officer Scope: The Human Resource Officer is responsible for recruiting staff, monitoring HR policy and procedure compliance and ensuring appropriate employment conditions. Reporting to: Head of Finance, HR and Admin Responsibility and Key Duties 1. Manage the recruitment, selection, induction and exit of all staff     •    Review the job requirements and manage the recruitment for the position, after approval from Management Committee. •    Confirm salary and prepare contract •    Provide orientation to new staff •    Update staff list •    Manage exit interview process and issue Statements of Service as required 2. Assist in ensuring appropriate employment conditions     •    Provide advice on working conditions and benefits •    Ensure Job description are current and accurate all staff •    Coordinate with MC the implementation of the annual performance appraisal •    Prepare recommendations for salary benchmarking and adjustments •    Manage the provision of health and accident insurance •    Manage all personnel documents and records’ filing 3. Monitor HR Policy and procedure compliance     •    Ensure all CCIM policies and procedures comply with Cambodian Labor Law and are comparable with similar NGOs. •    Review staff compliance with CCIM policies and procedures. 4. Manage the accuracy of records and payments for attendance, leave and overtime     •    Collect, check and confirm timesheets and OT paperwork of all staff •    Manage and record staff leave and accrual •    Check finance calculations prior to payment •    Prepare and monitor staff attendance through sign on book •    Monitor staff attendance book 5. Other duties as required     Position Criteria: -    Relevant tertiary qualifications related to Human Resource Management -    At least last 5 year’s successful working experience in administration and human resources -    Good understanding in Cambodian Labor Law and NGO working conditions -    Demonstrated skill in the development, review & implementation of HR policy and procedures -    Confident to work independently, as a team member and also as an HR advocate -    Ability to critically analyse HR issues and discuss with management -    High levels of computer literacy, particularly MS office, email and Internet research -    Good organization skills and ability to manage priorities in a busy office -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position, please contact Mrs. Suor Mory on 060 418 888 or visit our website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by 20th August 2014 at 5pm putting the HR Officer in the subject line. Applicants must include their CV and a covering letter describing their skills and experience for each of the selected criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
TV Online News Reporter/Presenter

ថ្ងៃពុធ ទី6 សីហា 2014, 10:59 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: TV Online News Reporter/Presenter Scope: TV Online News Reporter/Presenter is responsible for producing news and feature reports assigned to him or her by their Producer/Editor and TV Online Manager. Reporting to: TV Online Producer/Editor Manage staff:    No Responsibilities and Duties 1. Produce daily news/ feature/ investigative report     •    Work in cooperation with the camera operator to produce TV reports •    Gather information, material and interviews from sources and find an article by themselves every day in consultation with the Producer •    Consult with the Producer when they have discovered or encountered newsworthy information or events in the field or during field work •    Write TV reports with standard sound clip and picture •    Submit these reports to the Producer for editing before agreed deadlines •    Respect VOD TV news production guideline standards •    Hold and participate in regular meetings with the internal team and other relevant stakeholders to discuss TV news and other TV production 2. Written weekly or monthly report (if required by news editors or radio manager)     •    The reporter has to write about the challenges of their work weekly and send the report to the Producer or TV Online Manager •    The reporter must report on the number of their articles (news reports, briefs, features and investigative reports) 3. MC/Presenter     •    Television presenters must have a likeable, on-air persona to introduce programs and make public service announcements •    Read all information provided by the Producer before going on air •    MC must read all the information clearly while on air •    Introduce reporters, newscasters, sports casters and other professionals appearing on a program or show •    Perform off-air production-related tasks such as operating the control board, editing footage and logging program schedules 4. Mission to province     •    Follow the Producer and Online TV Manager’s assignment when he or she is required to cover an event in the provinces 5. Other duties as required Position Criteria: -    Bachelor degree in Journalism or related a field -    At least last 2 years’ experience in the position of TV news reporter or related field -    Successful experience in producing breaking news, in-depth reports and interviews -    Cambodian citizen with Good English language skills, especially speaking , and capable of listening, writing and reading in English -    Good interpersonal and written communications skills -    Voice talent in news reading and confidence in front of the camera -    Good computer literacy across MS Office programs, Internet research and typing Khmer Unicode -    Capable of using social media networks, internet and email -    Experience in using Adobe Audition -    Wider understanding of social issues -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Able to travel to the provinces when required -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position contact Mrs. Suor Mory, HR Coordinator on 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 20 August 2014 at 5pm putting the TV Online News Reporter / Presenter in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Online TV News Reporter/Presenter (Trainee)

ថ្ងៃពុធ ទី6 សីហា 2014, 10:33 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Online TV News Reporter/Presenter (Trainee) Scope: Online TV News Reporter/Presenter is responsible for producing news and feature reports assigned to him or her by their Producer/Editor and TV Online Manager. Reporting to: Online TV Producer/Editor Manage staff: No Responsibilities and Duties 1. Produce daily news/ feature/ investigative report     •    Gather information, materials, interview from sources for find an article by himself/herself every day by consultation with editors. •    Consult with editors when able to discover or encounter newsworthy information or event in the field or during field work. •    Written video report with standard quality •    Submits to editors for editing before deadline. •    Respect VOD news operational guideline standard. 2. Written weekly or monthly report (if required by news Editors or TV Manager)     •    The Trainee has to write the challenges about his/her work by weekly and send to editor or online manager •    The Trainee must send report about the number of his/her articles (news report, brief, feature and investigative report) 3. Presenter     •    TV Presenter (Trainee) must read clearly all information •     Participate in producing other TV Productions  4. Mission to province     •    Follow the Producer and Online TV Manager’s assignment when he or she is required to cover and event in the provinces. 5. Other duties as required Position Criteria: -    Bachelor degree in Journalism skill or related field -    At least last 1 year’s successful working experience in the position of news reporter -    Successful experience in producing breaking news, in-depth reports and interviews -    Proficient English speaker, and capable of listening, writing and reading in English -    Good interpersonal and written communications skills -    Voice talent in news reading -    Strong Leadership skills -    Good computer literacy across MS Office programs, Internet research and competent at typing Khmer Unicode -    Capable of using social media networks, internet and email -    Experience in using Adobe Audition -    Wider understanding of social issues -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Able to travel to the provinces when required -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance For further information on this position contact Mrs. Suor Mory, HR Coordinator on 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 20 August 2014 at 5pm putting the Online TV News Reporter/Presenter (Trainee) in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Radio Producer (Trainee)

ថ្ងៃពុធ ទី6 សីហា 2014, 10:07 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Radio Producer (Trainee) Scope: Radio producer Trainee is responsible for producing the assigned programs, assist the production chief in other unit works, including spot production. Reporting to: Production Chief Manage staff: No Responsibilities and Duties 1. Produce radio programs     •    Participate regular meeting of Quality Team and provide feedback to improve the quality of programs •    Participate in brainstorming topics •    Produce material (jingle, slogan, topic, spot and sound) •    Participate in 3T team to update new technology •    Implement VOD program production operational guideline 2. Other duties as required Position Criteria: -    At least one year’ experience in producing radio programs -    Fluent in Khmer language    -    Good interpersonal and written communication skills -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Good computer literacy across MS Office programs and competent at typing Khmer Unicode -    Honest and strong leadership skills -    Wide understanding of social issues in Cambodia -    Experience in using Adobe Audition or similar software   -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position contact Mrs. Suor Mory, HR Coordinator on 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 20 August 2014 at 5pm putting the Radio Producer (Trainee) in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Operator (Trainee)

ថ្ងៃពុធ ទី6 សីហា 2014, 09:47 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Operator (Trainee) Scope: The Operator (Trainee) is responsible for the overall operation of the machine and assure that all broadcasting program are followed the schedule. Reporting to: Senior Technician Manage staff: No Responsibilities and Duties: 1. Ensure the quality of the daily operation of radio station     •    Do the daily operation of radio station •    Ensure that all radio programs and news are broadcasted smoothly according to the schedule. •    Update the music, new technology, and provide recommendation to improve   •    Assure the quality of music and smoothly of its broadcasting •    Participate in 3T team in regularly meeting •    Participate in regularly meeting of provincial unit 2. Assist Senior Technician   •    Assist Senior Technician to operate the daily operation of radio station •    Assist Senior Technician and Provincial Coordinator to  observe the quality of radio broadcasting 3. Other duties as required Position Criteria: -    At least one year’ experience in the technical operation of studios and stations -    Fluent in Khmer language   -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Good computer literacy across MS Office programs and competent at typing Khmer Unicode -    Honest -    Wide understanding of Information Technology -    Experience in using Adobe Audition or similar software   -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position contact Mrs. Suor Mory, HR Coordinator on 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 20 August 2014 at 5pm putting the Operator (Trainee) in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Online News Reporter

ថ្ងៃពុធ ទី6 សីហា 2014, 09:38 AM

  CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Online News Reporter Scope: The Online News Reporter is responsible for covering daily news and going to filed and provinces to cover news. Reporting to: Online Manager Manage staff: No Responsibilities and Duties: Reporting daily news •    Gather information, materials, interviews from sources needed for the production of news/feature reports. •    Consults with editors when able to discover or encounter newsworthy information or events in the field or during field work. •    Produces news/feature radio reports with a standard sound clips and written format and submits to the editors for editing before the deadline. Performing other work assigned     •    Performs other tasks as may be assigned or delegated by editors. •    Produce feature or interview •    Provide training if required •    Performs other duties as assigned. (Feature writing; Coordinator a program per week) Other duties as required Position Criteria: -    Bachelor degree in Journalism or related a field -    At least last 2 years’ experience in the position of  news reporter or related field -    Successful experience in producing breaking news, in-depth reports and interviews -    Cambodian citizen with Good English language skills, especially speaking , and capable of listening, writing and reading in English -    Good interpersonal and written communications skills -    Good computer literacy across MS Office programs, Internet research and typing Khmer Unicode -    Capable of using social media networks, internet and email -    Experience in using Adobe Audition -    Wider understanding of social issues -    Capable of creative, critical thinking and speaking -    Able to travel to the provinces when required -    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position contact Mrs. Suor Mory, HR Coordinator on 060 418 888 or visit website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by close of business on 20 August 2014 at 5pm putting the Online News Reporter in the subject line. Applicants must include their CV and a document describing their skills and experience for each of the selection criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Drama Editor

ថ្ងៃពុធ ទី6 សីហា 2014, 09:31 AM

CCIM is the only independent and professional media organisation in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through both media production and dissemination and implementation of community projects. Title: Drama Editor (Full Time) Scope: The Drama Editor is responsible for writing scripts for drama team, mixing drama, recording drama, produce radio programs and radio spots. Reports to: Education & Youth Program Coordinator and Production Chief Responsibilities and Key Duties 1. Complete Drama Task •    Participate in brainstorming story outline •    Research story outline •    Write script, spot, mini drama •    Record drama •    Mix drama •    Lead drama actors/volunteers team •    Receive feedbacks and comments from audience and report to drama production team 2. Assist production team     •    Participate in brainstorming topics •    Produce material (jingle, slogan, topic, spot and sound) •    Receive calls, call back 3. Other duties as required Position Criteria •    Bachelor degree in Khmer Literature or related field •    At least a 2 year working experience in drama and radio program •    Fluent in Khmer language and good knowledge of English •    Good interpersonal and written communication skills •    Capable of creative, critical thinking and speaking •    Experience in using Adobe Audition •    Good computer literacy across MS Office programs, Internet research and competent at typing Khmer Unicode •    Voice talent in drama •    Strong leadership skills •    Capable of using social media networks, internet and email •    Wide understanding of social issues For further information on this position, please contact Mrs. Suor Mory, HR Coordinator on 060 418 888 or visit our website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by 20th August 2014 at 5pm putting the Drama Editor in the subject line. Applicants must include their CV and a covering letter describing their skills and experience for each of the selected criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]
Contents Officer Hang Meas Video Company Co., Ltd

ថ្ងៃចន្ទ ទី21 កក្កដា 2014, 08:12 AM

One more position available! Job Vacancy: Contents Officer Hang Meas Video Company Co., Ltd, was established since 1994, is one of the fastest growing in term of media production house in Cambodia, accordingly to the market share. Also, we are the first to create and provide the local people with songs, music video – karaoke KTV. We cordially invite all potential candidates to join us with the vacancy below: Number of Hiring and Location: 01 Post (Phnom Penh) Work Experience: - In charge of all company’s online channels (website, Facebook, Twitter, Youtube, etc…) - Contribute to the daily communication using social media tools and propose new contents to be posted - Familiar with Facebook advertisement and other online advertisement - Monitor trends in social media tools, trends and applications and appropriately apply that knowledge to increase the use of company social media - Able to create comprehensive social media activities Job Requirements - Graduated from related field - Have a good and up-to-date knowledge to the internet world and technology - Fluent in English for both oral and written communication - Be able to prioritize tasks and work under pressure - Possess project management skills - Creative, active and flexible Impressive, dynamic, motivating and challenging working environment as well as a competitive, market conform and personal performance driven remuneration and benefit package are given to the right selected candidates. Interested applicants are requested to submit fully comprehensive application, consisting cover letter and detailed CV to makara.hmtv@gmail.com

[អានបន្ត]
Provincial Coordinator

ថ្ងៃសុក្រ ទី18 កក្កដា 2014, 08:51 AM

CCIM is the only independent and professional media organization in Cambodia that works to promote human rights and responsible journalism through media production, dissemination and implementation of community projects. Title: Provincial Coordinator Scope: The Provincial Coordinator is responsible for supervising the daily operations of the radio station in Siem Reap through leading and managing the station team.    Reports to: Radio Manager Responsibilities and Key Duties 1. Ensure of production and broadcasting are of high quality •    Assist the Radio Manager in leading and managing the team towards the objectives of the division and organization •    Assist the Radio Manager in producing media policies and guidelines •    Facilitate and manage the production team, marketing team and other staff members under supervision to carry out their thier job in a high quality manner with enthusiasm •    Ensure high quality and standardized formats for all scheduled broadcasts of non-news radio programs and other programs linked from the Phnom Penh studio •    Monitor the production and broadcast of radio programs •    Coordinate to produce promotion spots, NGO spots, youth program spots, and marketing advertisement spots •    Facilitate and prepare weekly and other reports as required, on unit activities/programs for submission to the Radio Manager. •    Monitor performance of staff, prepare recommendations and take action for staff motivation & capacity building •    Communicate with NGOs in the province who willing to cooperate to produce radio programs •    Lead the provincial team weekly meeting •    Work with the station owner in order to ensure that the radio is broadcast smoothly •    Submit weekly or monthly reports to the Radio Manager as required 2. Assist production team     •    Produce radio programs •    Participate in brainstorming topics •    Produce material (jingle, slogan, topic, spot and sound) •    Join the quality meeting with production team 3. Other duties as required Position Criteria •    Bachelor degree in Media Management or other relevant field. •    At least a three years working experience in media management and radio programs •    Fluent in Khmer language   •    Proficient English speaker, capable of listening, writing, speaking and reading in English   •    Good interpersonal and written communication skills •    Capable of creative, critical thinking and speaking •    Good computer literacy across MS Office programs and competent at typing Khmer Unicode •    Honest and strong leadership skills •    Wide understanding of social issues in Cambodia •    A passionate and energetic team member with a genuine interest in working to develop independent and professional media, promote human rights and democratic governance. For further information on this position, please contact Mrs. Suor Mory, HR Coordinator on 060 418 888 or visit our website www.ccimcambodia.org or www.vodhotnews.com Applicants must send their application by email to jobapplications@ccimcambodia.org, by 31 July 2014 putting ‘Provincial Coordinator’ in the subject line. Applicants must include their CV and a covering letter describing their skills and experience for each of the selected criteria. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

[អានបន្ត]

បទយកការណ៍

បទយកការណ៍ផ្សេងទៀត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត

ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតផ្សេងទៀត

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍

វិភាគព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត

បទសម្ភាសន៍

បទសម្ភាសន៍ ផ្សេងទៀត
To